Categories

Cung là gì? 5 yếu tố ảnh hưởng đến cung trong kinh tế vĩ mô

cung-la-gi-1-a10-theoceanapartments-com-vn

Nguồn cung là một trong hai yếu tố chính quyết định rất lớn đến sự biến động giá cả thị trường. Trong bài viết này, tôi sẽ làm rõ cung là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến cung trong các bài viết sau:

Khái niệm về cung là gì?

Cung là gì? Cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có thể và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Các khái niệm khác liên quan đến cung trong kinh tế vĩ mô

Quy luật cung: Khi giá của một hàng hóa tăng, lượng cung tăng lên (khi giá tăng, lượng cung tăng). Nguồn cung cấp sẽ bao gồm:

Nguồn cung cá nhân (hay Số lượng cung ứng): là số lượng hàng hóa / dịch vụ mà người bán muốn bán ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, cung chỉ có ý nghĩa nếu nó được chốt ở một mức giá cụ thể.

Cung cấp thị trường: Là nguồn cung cấp hàng hóa của tất cả mọi người trong một nền kinh tế toàn diện.

Đặc điểm của Cung

Cung bao gồm hai yếu tố cơ bản, đó là mức độ sẵn sàng bán và khả năng bán hàng.

Ví dụ, trong kho bạn có 100 quả trứng vịt chuẩn bị bán với giá 3.000 đồng, nhưng do thời tiết nắng nóng, trứng nhanh hỏng nên thị trường chỉ chấp nhận mua với giá 2.000 đồng thì cung ra thị trường bằng 0.

Tuy nhiên, cũng có những quả trứng vịt bị dịch bệnh và tăng giá, nhưng khi bạn không có hàng thì lúc này vẫn là con số 0.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cung, trong đó 5 yếu tố là giá cả, sản xuất đầu vào, công nghệ, kỳ vọng của thị trường và chính sách của chính phủ có ảnh hưởng lớn nhất đến cung kinh tế vĩ mô.

1. Giá cả hàng hóa và dịch vụ

Giá cả thị trường là yếu tố chi phối quyết định số lượng hàng hóa mà một doanh nghiệp có thể sản xuất và cung cấp. Nếu giá tăng (yếu tố đầu vào không đổi) thì doanh nghiệp bán sản phẩm sẽ có lãi hơn.

cung-la-gi-1-a7-theoceanapartments-com-vn

2. Chi phí đầu vào

Để tạo ra một sản phẩm, một doanh nghiệp phải sử dụng các yếu tố đầu vào như lao động, máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu … Nếu giá của bất kỳ đầu vào nào tăng lên dẫn đến lợi nhuận trên thị trường, và mỗi sản phẩm đi xuống. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải giảm sản xuất và do đó nguồn cung trên thị trường sẽ bị giảm xuống.

3. Công nghệ sản xuất

Trong thời đại ngày nay, công nghệ là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung. Nhà máy khép kín với dây chuyền lắp ráp hiện đại sẽ tăng năng suất lao động, chi phí sản xuất thấp hơn, chất lượng cao hơn, doanh nghiệp thu lợi nhuận nhiều hơn, số lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường tăng lên. Các trường học cũng tăng lên.

cung-la-gi-1-a10-theoceanapartments-com-vn

4. Kỳ vọng

Số lượng sản phẩm mà một doanh nghiệp cung cấp ra thị trường ngày nay cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng trong tương lai. Nếu giá bán sản phẩm dự kiến ​​tăng trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tích trữ một phần trong kho (không bán được), và nguồn cung sản phẩm trên thị trường cũng sẽ giảm xuống.

5. Chính sách của Chính phủ

Các chính sách của chính phủ cũng sẽ có tác động nhất định đến nguồn cung, chẳng hạn đánh thuế cao dẫn đến tăng chi phí đầu vào và giảm lợi nhuận doanh nghiệp, do đó làm giảm quy mô sản xuất và giảm giá thành cung ứng thị trường.

Cung là gì? – là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có thể và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Có 5 yếu tố chính ảnh hưởng lớn nhất đến nguồn cung: giá thị trường, chi phí đầu vào, công nghệ sản xuất, kỳ vọng của doanh nghiệp và chính sách của chính phủ.

 

Views:
57
Article Tags:
Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *