Categories

Gốc Axit Là Gì – Cách Đọc Tên Các Gốc Axit

goc-axit-a10-theoceanapartments-com-vn

Có nhiều bạn còn đang chưa biết gốc axit là gì-cách đọc tên các gốc axit. Bài viết ngày hôm nay sẽ giải thích cho mọi người về điều này.

goc-axit-a10-theoceanapartments-com-vn

Tìm Hiểu Thêm: AD là gì? Trả lời quảng cáo trên Facebook, trong game nghĩa là gì?

Gốc axit là gì?

Nhóm axit là phân tử axit còn lại sau khi các nguyên tử hydro trong phân tử axit được tách ra.

Ví dụ:

Axit: HBr – Axit-bazơ: Br

Axit: H2S – Axit-bazơ: S

Axit: HNO3 – Axit-bazơ: NO3

Axit: H2SO4 – Axit-bazơ: SO4

Axit: H2SO3 – Axit-bazơ: SO3

Axit: H3PO4 – Axit-bazơ: PO4

Axit: H2CO3 – Axit-bazơ: CO3

Hướng dẫn đọc các nhóm axit thường gặp và tên nhóm axit

STT CTHH Tên gọi Kl (đvC) CTHH Tên gọi Hóa trị Kl (đvC)
1 HCl Axit clohidric 36.5 -Cl Clorua I 35.5
2 HBr Axit bromhidric 81 -Br Bromua I 80
3 HF Axit flohidric -F Florua I
4 HI Axit iothidric 128 -I Iotdua I 127
5 HNO3 Axit nitric -NO3 Nitrat I 62
6 HNO2 Axit nitrit -NO2 Nitrit I 46
7 H2CO3 Axit cacbonic =CO3 Cacbonat II 60
8 H2SO4 Axit sufuric =SO4 Sunfat II 96
9 H2SO3 Axit sunfuro =SO3 Sunfit II 80
10 H3PO4 Axit photphoric PO4 Photphat III 95
11 H3PO3 Axit photphoro PO3 Photphit III 79
12 =HPO4 Hidro photphat II 96
13 -H2PO4 Di hidro photphat I 97
14 -HSO4 Hidro sunphat I 97
15 -HSO3 Hidro sunphit I 81
16 -HCO3 Hidro cacbonat I 61
17 H2S Axit hidro sunfua =S Sunfua II 32
18 H2SiO3 Axit silicric =SiO3 Silicat II
19 =HPO3 Hidro photphit II
20 -H2PO3 Di hidro photphit I

Gốc axit nào làm mềm nước cứng

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm kết tủa các ion Ca2 + và Mg2 + trong dung dịch.

Trong số các anion trên, chỉ có PO4 3- tạo được kết tủa

Những gốc axit mạnh

Nhóm axit mạnh dùng để chỉ axit mạnh, nhóm axit mạnh: (HSO4) -, (SO4) 2-, (NO3) -, Cl-, v.v.

Xem Thêm: Ok Fine có nghĩa là gì? Làm thế nào để sử dụng nó một cách chính xác?

Hy vọng bài viết trên sẽ cho mọi người hiểu về gốc axit.

Truy cập trang web The Ocean Apartments của chúng tôi hàng ngày để nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé!

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *