Categories

Luận Cứ Là Gì Và Lập Luận Là Gì?

luan-cu-la-gi-4-a3-theoceanapartments-com-vn

Luận cứ là gì? Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề này. Để trả lời những câu hỏi trên, chúng tôi phân tích và gửi đến bạn đọc bài văn khái quát về luận điểm và cách lập luận. Xem chi tiết bên dưới.

luan-cu-la-gi-4-a3-theoceanapartments-com-vn

 

1. Luận điểm là gì?

Bài văn là một quan điểm bày tỏ suy nghĩ và lập luận của mỗi người. Luận điểm được trình bày dưới dạng câu khẳng định (hoặc phủ định) rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán. Lập luận phải chính xác, đúng sự thật và phù hợp với nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

Trong một lập luận, có những luận điểm làm sáng tỏ vấn đề đang được tranh luận. Thông thường có các đối số sau: đối số chính, điểm bắt đầu, đối số mở rộng.

2. Luận cứ là gì?

Về mặt logic, một lập luận là một nỗ lực để chứng minh sự thật của một khẳng định được gọi là một kết luận dựa trên sự thật của một tập hợp các khẳng định được gọi là tiền đề. Lập luận được hình thành thông qua quá trình thể hiện lập luận suy luận hoặc quy nạp. Quá trình này sử dụng một số kiểu giao tiếp, có thể là một phần của văn bản, bài phát biểu hoặc cuộc hội thoại.

Tóm lại, luận cứ là lý lẽ và bằng chứng cho các luận điểm. Luận điểm là kết luận của những lập luận và bằng chứng này.

 

Lập luận trả lời câu hỏi: Tại sao lập luận? Bạn định làm gì? Tuyên bố này có đáng tin không?

3. Vai trò của luận văn

luan-cu-la-gi-4-a2-theoceanapartments-com-vn

Văn nghị luận có một vai trò quan trọng và được coi là rường cột của quy luật luân lý.

Người viết và người nói dựa vào lập luận để phát triển suy nghĩ, quan điểm và nhận định của họ một cách hợp lý và hợp lý.

Lập luận phải đúng đắn, toàn diện, nêu được những câu hỏi gây tranh cãi và đưa ra câu trả lời thuyết phục cho những câu hỏi đó. Ngoài ra, đó là sự phê phán những lập luận đối lập và những phần không rõ ràng trong lập luận của chính họ …

 

4. Vai trò của lập luận

Lập luận là cơ sở của luận điểm và vai trò của luận cứ.

Nội dung của luận cứ phải phù hợp với luận cứ và có độ chính xác cao.

Các lập luận được chọn phải là các ví dụ đại diện hoặc các lập luận nổi tiếng và được chấp nhận rộng rãi. Chỉ bằng cách này, lập luận mới có sức thuyết phục cao.

5. Ví dụ về lập luận

Trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945, Hồ Chí Minh đã biện minh cho luận điểm của mình bằng những luận điểm, luận cứ hết sức thuyết phục.

Về chính trị, chúng hoàn toàn không trao quyền tự do dân chủ cho nhân dân ta.

Họ đã thi hành luật pháp vô nhân đạo. Họ đã thiết lập ba chế độ khác nhau ở trung tâm, nam và bắc để ngăn cản sự thống nhất của đất nước chúng ta và ngăn cản sự thống nhất của nhân dân ta.

Họ xây dựng nhiều nhà tù hơn trường học. Chúng trực tiếp tàn sát những người yêu nước và yêu nước của ta. Họ nhấn chìm cuộc nổi dậy của chúng ta trong vũng máu.

Họ kiềm chế dư luận và thực thi những chính sách ngu xuẩn.

Họ sử dụng ma túy và rượu để làm suy yếu chủng tộc của chúng tôi.

Để chứng minh điều này “Về mặt chính trị, chúng hoàn toàn không trao một quyền tự do dân chủ nào cho nhân dân ta.” Bác Hồ đưa ra bốn luận điểm sau:

– “Họ đã thi hành luật pháp vô nhân đạo”. Trong lập luận này, chúng tôi tiếp tục với ví dụ kinh điển: “Họ thiết lập ba chế độ khác nhau ở trung tâm, nam và bắc để ngăn cản sự thống nhất của đất nước chúng ta và ngăn cản sự thống nhất của nhân dân chúng ta.”

– “Chúng xây nhà tù nhiều hơn trường học.” Bằng chứng cho luận điểm này: “Chúng đã trực tiếp giết hại những người yêu nước yêu nước của chúng ta. Chúng đã dìm cuộc khởi nghĩa của chúng ta trong vũng máu”.

– “Họ gông cùm dư luận và thực hiện những chính sách ngu ngốc.”

“Họ đã sử dụng thuốc phiện và rượu để làm suy yếu chủng tộc của chúng tôi.”

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử, đồng thời là văn bản pháp lý quan trọng nhất ở nước ta. Với hệ thống luận cứ chặt chẽ, lập luận sắc bén, giọng văn hùng hồn, cơ sở pháp lý vững chắc đã khẳng định vững chắc chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước thế giới và mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta đang trên con đường phát triển.

Bài viết trên cung cấp thông tin trả lời câu hỏi luận cứ là gì? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan.

 

Views:
16
Article Tags:
Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *