Categories

Tính thanh khoản là gì? Làm thế nào để đánh giá khả năng thanh khoản của một công ty?

tinh-thanh-khoan-la-gi-2-a1-theoceanapartments-com-vn

Tính thanh khoản của doanh nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp và người cho vay (ngân hàng).

Dưới đây là 4 tiêu chí để đánh giá tính thanh khoản là gì của một công ty. Mời quý độc giả cùng tham khảo!

1. Tính thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một thuật ngữ được sử dụng trong tài chính để chỉ mức độ mà một tài sản có thể được mua hoặc bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thị trường của nó.

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là khả năng thanh toán của doanh nghiệp tại từng thời điểm. Điều này được thể hiện qua việc sử dụng các tài sản lưu động như tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, chứng khoán và tài sản lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

tinh-thanh-khoan-la-gi-2-a1-theoceanapartments-com-vn

Khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn là một ưu tiên của doanh nghiệp

2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp

Bộ chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp (hay khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó) bao gồm 3 chỉ tiêu chính để kiểm tra khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu họ đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán, đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.

 

Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản của doanh nghiệp luôn là vấn đề được nhóm đối tượng quan tâm nhất

2.1. tỷ lệ thanh khoản hiện tại

 

Công thức tính toán cho Tỷ lệ Cân bằng Thần thánh hiện tại

Hệ số thanh toán hiện hành còn được gọi là hệ số nợ ngắn hạn, hệ số thanh toán hiện hành, hệ số vốn lưu động, …

• Công thức tính:

Hệ số thanh toán hiện hành = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn

Tỷ số cần được đánh giá dựa trên tỷ số bình quân của các công ty cùng ngành. Ngoài ra, cơ sở quan trọng để đánh giá là so sánh với các chỉ số về khả năng thanh toán hiện hành trong quá khứ của công ty.

Hệ số thanh toán hiện hành (Hht) có nghĩa là:

• Hht thấp, đặc biệt là <1, cho thấy khả năng thanh toán yếu của công ty và là dấu hiệu cảnh báo rằng công ty có thể gặp khó khăn về tài chính trong việc trả nợ ngắn hạn. Khi Hht giảm dần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng thanh toán, làm tăng nguy cơ phá sản.

• Hht cao (> 1) cho thấy doanh nghiệp có khả năng chuẩn bị trả các khoản nợ khi đến hạn. Tỷ số này càng cao chứng tỏ khả năng thanh toán và tính thanh khoản của doanh nghiệp càng cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một tỷ lệ cao quá mức không nhất thiết phản ánh khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Vì nguồn tài chính có thể không được sử dụng hợp lý, hoặc hàng tồn kho quá lớn không thể bán lấy tiền khi thị trường biến động.

2.2. Hệ số thanh toán nhanh

 

Công thức tính toán tỷ lệ nhanh

Còn được gọi là hệ số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán nhanh, v.v. Theo tỷ lệ này, hàng tồn kho sẽ bị loại bỏ vì trong tài sản lưu động, hàng tồn kho được coi là một loại tài sản, tài sản có tính thanh khoản kém hơn. Tỷ số thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà không cần thanh lý gấp hàng tồn kho.

• Công thức tính:

Hệ số thanh toán nhanh = (tài sản lưu động – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn

Hiển thị hệ số thanh toán nhanh (Hnh):

• Hh <0,5: Phản ánh tình trạng khó thanh toán và khả năng thanh khoản thấp của doanh nghiệp.

• 0,5 <Hnh <1: Phản ánh khả năng thanh toán mạnh và tính thanh khoản cao của công ty.

2.3. Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Còn được gọi là tỷ lệ thanh toán tiền mặt, chỉ số thanh toán tiền mặt, v.v. Tỷ lệ này được thiết kế để đánh giá chặt chẽ hơn cách các doanh nghiệp đang thanh toán.

• Công thức tính:

Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Vốn chủ sở hữu tiền mặt / Nợ ngắn hạn

Vốn bằng tiền ở đây bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản đầu tư theo danh mục ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền mặt trong vòng 3 tháng mà ít rủi ro.

Tỷ số này đặc biệt hữu ích khi đánh giá khả năng thanh khoản của doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (khi hàng tồn kho không bán được và các khoản phải thu khó thu).

Tuy nhiên, trong một nền kinh tế ổn định, việc sử dụng các tỷ số tức thời để đánh giá tính thanh khoản của một công ty có thể gây hiểu lầm. Bởi vì, doanh nghiệp có nhiều nguồn tài chính chưa được sử dụng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn đó không hiệu quả.

2.4. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

 

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của công ty

Phản ánh khoảng thời gian doanh nghiệp cần bán hàng tồn kho, thu các khoản phải thu và thanh toán các khoản phải trả.

Công thức: CCC = ICP + RCP – PDP

ở đó:

• ICP là khoảng thời gian chuyển đổi hàng tồn kho, được tính bằng giá trị hàng tồn kho trung bình / giá vốn hàng bán trung bình mỗi ngày.

• RCP là kỳ thu tiền của khách hàng, được tính bằng Số dư Tài khoản Phải thu Trung bình / Thu nhập Bình quân Hàng ngày.

• PDP là kỳ thanh toán cho nhà cung cấp bằng số dư bình quân các khoản phải trả / giá vốn hàng bán bình quân trong ngày.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) được thiết kế để khắc phục nhược điểm của 3 tỷ lệ thanh toán trên. CCC giúp đánh giá vị thế thanh khoản của doanh nghiệp, không hoàn toàn tĩnh mà thay đổi theo điều kiện kinh doanh thực tế.

3. Ý nghĩa của việc đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp

Việc đánh giá vị thế thanh khoản của một công ty không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, ngân hàng và nhà cung cấp mà còn giúp chính công ty hiểu được các khoản thanh toán, đưa ra phương hướng quản lý và nguồn tài chính phù hợp.

 

Trên đây là khái niệm về tính thanh khoản là gì trong các công ty, Mong rằng nó sẽ có ích với các bạn.

 

Views:
16
Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *